Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ce vizeaza domeniul resurselor umane
Aceasta notificare („Notificarea”) are rolul de a va informa in situatia in care candidati/aplicati pentru posturile libere oferite de:
SC Falcon Electronics Prod S.R.L., cu sediul in Splaiul Unirii nr. 247-251, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/2739/1994, cod unic de inregistrare RO 5297817 (denumita in continuare “Falcon”), telefon 021 410 95 58
cu privire la operatiunile de prelucrare de catre Societate, in calitate de operator de date cu caracter personal, a datelor dumneavoastra cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - denumit in continuare „GDPR").


(1) Datele cu caracter personal prelucrate
Societatea noastra va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (denumite in continuare „Datele”):
(a) Date de contact si/sau identificare, ce pot include: nume si prenume; adresa (domiciliul sau resedinta); numar de telefon (personal si/sau de serviciu); e-mail (personal si/sau de serviciu); locul de munca; seria si numarul actului de identificare precum si informatiile continute in aceste documente, inclusiv fotografia candidatului;
(b) Date specifice de resurse umane, ce sunt cuprinse in curriculum vitae si pot include: functia / profesia; informatii privind educatia (inclusiv diplome, studii); nationalitate / cetatenie; data nasterii; varsta; sex; date de stare civila; religie; limba materna; alte limbi vorbite; locul muncii; tipul de contract; data angajarii; vechimea; date privind apartenenta sindicala; angajatorul curent; istoricul locurilor de munca, salariul dorit, pasiuni.


(2) Sursa Datelor
(a) direct de la dvs., prin transmiterea unui curriculum vitae catre adresa de e-mail mentionata sau alte documente / informatii pe care ni le furnizati in legatura cu angajarea dvs.; si (b) de la terti, inclusiv referinte si alte verificari de fond, de la fosti angajatori si/sau agentii de recrutare a fortei de munca, sub rezerva cerintelor legale aplicabile.


(3) Scopul prelucrarii Datelor
Falcon colecteaza, prelucreaza si utilizeaza Datele transmise de dvs. in urmatoarele scopuri: (a) scopuri care sa permita Societatii sa analizeze posibilitatea stabilirii unei relatii de munca cu dvs.; (b) scopuri impuse de lege si alte reglementari legale, mai precis: Recrutarea si selectia personalului;; Scopuri subsumate scopului general de resurse umane. Nu avem niciun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs..


(4) Dezvaluirea Datelor
Datele dvs. vor fi cunoscute in cadrul Societatii doar de catre persoanele din departamentul Resurse Umane (HR) sau de managementul societatii sau de alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. pentru a-si indeplini atributiile specifice. Societatea poate, de asemenea, sa prezinte Datele dvs. unor terte parti care furnizeaza servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de resursele umane sau catre consultantii legali sau alti consultanti ai Societatii in scopurile mentionate in aceasta Notificare. Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Societatea poate, de asemenea, sa dezvaluie Datele dvs. autoritatilor, dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale, si/sau instantelor.


(5) Transferul Datelor in afara UE sau SEE
Falcon nu va transfera Datele in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.


(6) Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor
Obligatiile de angajator (viitor angajator) ale Societatii si obligatiile contractuale si/sau legale ale acesteia, interesele sale legitime si/sau necesitatea de a incheia sau de a executa un contract, in conformitate cu dispozitiile legale privind confidentialitatea datelor, constituie temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a Datelor descrise in prezenta comunicare. Interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti includ cerintele noastre de a utiliza Datele dvs. in litigii, investigatii, anchete ale autoritatilor sau in alte scopuri legale sau de reglementare care implica Societatea.


(7) Securitatea datelor
Societatea mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja Datele impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate. Politica noastra de securitate reglementeaza modul in care va protejam Datele.


(8) Durata prelucrarii/ stocarii Datelor
Intentionam sa pastram Datele dvs. exacte si actualizate. De asemenea, vom pastra Datele dvs. nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta comunicare sau decat cele impuse de lege. Avand in vedere ca sunteti un candidat pentru un post oferit de catre Societate (fara a fi formalizata vreo relatie cu Societatea), Datele dvs. puse la dispozitia Societatii (inclusiv CV-ul) vor fi pastrate pana la incheierea procesului de recrutare sau, cel mai tarziu, pana la ocuparea postului vacant. In cazul in care, desi postul este ocupat de un alt candidat, doriti sa pastram Datele dvs. cu Caracter Personal in baza de date in considerarea unui eventual proces de recrutare ulterior pentru un post identic sau similar, va fi necesar acordul dumneavoastra exprimat in scris, pentru o perioada de maximum sase (6) luni, cu posibilitatea de a va retrage in orice moment consimtamantul printr-o cerere transmisa la adresa de e-mail resurseumane@falcon.ro sau la sediul Societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 247 – 251, sector 3, cod postal 030137.

Drepturile dvs. in ceea ce priveste Datele cu Caracter Personal

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste Datele, va informam ca aveti urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate in Sectiunea (13) de mai jos: (a) Dreptul de acces la Datele prelucrate;
(b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea Datelor;
(c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii;
(d) Dreptul de a va opune prelucrarii;
(e) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
(f) Dreptul la portabilitatea datelor;
(g) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor si de a va adresa instantelor de judecata competente.


(9) Ofiterul de Protectia Datelor
In considerarea dispozitiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer), pe care il puteti contacta la adresa de e-mail: dpo@falcon.ro.


(10) Intrebari sau solicitari
Daca aveti intrebari cu privire la aceasta Notificare sau doriti (i) sa accesati sau sa revizuiti Datele dvs. sau sa aflati mai multe informatii in legatura cu acestea sau (ii) sa faceti alt tip de solicitare legata de Datele dvs., va rugam sa contactati coordonatorii protecției datelor cu caracter personal sau departamentul HR la adresele dpo@falcon.ro sau resurseumane@falcon.ro.


(11) Modificari ale Notificarii
Daca ne schimbam substantial practicile privind Datele cu Caracter Personal sau aceasta Notificare, vom emite o Notificare revizuita si/sau vom lua alte masuri pentru a va notifica cu privire la modificari, in conformitate cu legislatia aplicabila.